TOPICS

Art and Craft Aichi 2020

Noriyoshi Ando, Genichiro Ando, Sumio Futamura, Eiji Kato (Toyota Obara Washi kogei Association) are exhibiting at the “Art and Craft Aichi 2020” held at the Furukawa Art Museum and Tamesaburo Memorial Hall. Please take a look!